Menu

Investujte do výstavby zcela nové, multifunkční čtvrti v Brně

Projekt BRIXX Brno naplno využívá potenciál lokality a rozvíjí myšlenku maximálně efektivního a přirozeného využití životního prostoru v moderní metropoli.

mix různých typů bydlení, včetně multigeneračního sdíleného bydlení

zdravotnické zařízení, kavárny, restaurace a řada dalších obchodů a služeb

prostředí přizpůsobené pro aktivní sociální interakci, se službami pro rezidenty

Investice, které se můžete dotknout
s očekávaným zhodnocením až 11,1 % p.a.

Proč investovat do investičního fondu BRIXX SICAV, a.s.

 • Atraktivní projekt moderní komunitní městské čtvrti
 • Možnost sledovat postup výstavby i růst investice v reálném čase
 • DOMOPLAN patří k zavedeným developerům s vysokou reputací u klientů, bank a dodavatelů
 • DOMOPLAN má bohaté zkušenosti s hledáním zajímavých investičních příležitostí, inspiruje se zahraničními trendy, které úspěšně implementuje na tuzemský trh a je aktuálně jedním z největších developerů v Brně
VÍCE O DOMOPLANu

Výhody investování prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů

 • Přednostní výnos pro akcionáře s prioritními investičními akciemi a prémiovými investičními akciemi
 • Možnost osvobození od daně z příjmu pro fyzické osoby při odkupu investičních akcií po 3 letech
 • Průběžná kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem
 • Profesionální zázemí správce a administrátora fondu
 • Ověřování hodnot v účetnictví nezávislým auditorem
 • Regulace Českou národní bankou
 • Nižší, 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy
Parametry fondu

Parametry fondu

Objem majetku k 31. 3. 2024
678 212 561 Kč
Vlastní kapitál k 31. 3. 2024
663 781 706 Kč
Zaměření fondu
nemovitosti – developerský projekt BRIXX Brno
Právní forma fondu
akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu
fond kvalifikovaných investorů (FKI)
Cenný papír
prioritní investiční akcie (PIA)
prémiové investiční akcie (PRIA)
Frekvence úpisu investičních akcií (IA)
měsíční
Předpokládaný roční výnos IA
PIA 9,0–9,1 % p.a. (1. 9. 2023 – 31. 12. 2026)
PIA 7,0–7,1 % p.a. od 1. 1. 2027
PRIA (od 10 mil. Kč) 11,0–11,1 % p.a.
Odkupy IA
do 4 měsíců
Doba trvání fondu
na dobu neurčitou, respektive do dokončení projektu
Minimální investice klienta
PIA 1 mil. Kč
PRIA 10 mil. Kč
Investiční horizont klienta
4 roky
Vstupní poplatek
až 6 %
Výstupní poplatek, dle podmínek uvedených ve statutu fondu
0 % při odkupu po 36 měsících
8 % při odkupu do 36 měsíců
Obhospodařovatel a administrátor fondu
AVANT investiční společnost, a. s.
Náklady fondu
maximálně 3 % p.a. z průměrné hodnoty aktiv
Depozitář
CYRRUS, a. s.
Auditor
PKF APOGEO Audit, s.r.o.
Regulace a právní řád
Česká národní banka a Česká republika
Zdanění výnosů fondu
5 % ze zisku fondu
Zdanění akcionářů – fyzických osob
15 % při odkupu do 3 let
0 % při odkupu po 3 letech

Možnosti investice

Prioritní
investiční akcie

Min. investice

1 000 000 Kč

Investiční horizont

4 roky

Očekávaný výnos

9,0–9,1 % p.a.*

9,0–9,1 % p.a. od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2026, poté 7,0–7, 1 % p.a.

Modelový zisk investora v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 1 milion Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PIA v příslušném období.

1 000 000 Kč
1 375 087 Kč
(Min. investice)
4 roky
(Investiční horizont)

Finanční ukazatele fondu k 31. 03. 2024

Zhodnocení PIA za poslední 1 měsíc
0,75 %
Zhodnocení PIA za poslední 3 měsíce
2,24 %
Zhodnocení PIA za posledních 12 měsíců
8,78 %
Zhodnocení od 1. úpisu PIA (27 měsíců)
19,13 %
Poměr PIA+PRIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
363,61 / 300,17
Hodnota PIA
1,1913 Kč

Prémiové
investiční akcie

Min. investice

10 000 000 Kč

Investiční horizont

4 roky

Očekávaný výnos

11,0–11,1 % p.a.

Modelový zisk investora v Kč

Jedná se o hypotetický výnos investice 10 milionů Kč, přičemž pro účely výpočtu modelového zisku byl použit očekávaný minimální výnos PRIA v příslušném období.

10 000 000 Kč
15 180 704 Kč
(Min. investice)
4 roky
(Investiční horizont)

Finanční ukazatele fondu k 31. 03. 2024

Zhodnocení PRIA za poslední 1 měsíc
0,92 %
Zhodnocení PRIA za poslední 3 měsíce
2,74 %
Zhodnocení PRIA za posledních 12 měsíců
11,28 %
Zhodnocení od 1. úpisu PRIA (15 měsíců)
14,33 %
Poměr PRIA+PIA/VIA (fondový kapitál v mil. Kč)
363,61 / 300,17
Hodnota PRIA
1,1433 Kč

Chcete zůstat v obraze?

Zanechte nám svůj kontakt a dostávejte aktuální informace z první ruky.

Pestrý jako život sám

Vítejte v novém sousedství!